การเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลร้ายในอนาคต

กลุ่มกรีนพีซกล่าวเตือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามรายงานขององค์การสหประชาชาติที่เรียกร้องให้มีการเพิ่มมาตรการในการป้องกันเพื่อทำให้ภาวะโลกร้อนขึ้นภายในเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียส ป้องกันไม่ให้เกิดผลร้ายในอนาคต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP) ของรัฐบาลได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่น่าพอใจจากมาตรการต่างๆ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในปีพ. ศ. 2563 อย่างไรก็ตามหากไม่มีมาตรการใหม่ใด ๆ นายธาราบัวศรีศรีรักษ์โลกกรีนพีซกล่าวว่าการสนับสนุนของไทยจะไม่เพียงพอที่จะบรรลุพันธกิจระดับโลกที่จะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นจะต่ำกว่าระดับ 2 องศาเซลเซียสที่ตกลงกันภายใต้สนธิสัญญาปารีส สามปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการใช้ข้อตกลงปารีสและเป้าหมายซึ่งหน่วยงานระหว่างประเทศชั้นนำมองว่าเป็นขั้นตอนสำคัญ แต่ไม่เพียงพอที่จะลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนที่มันจะสายเกินไป