กำแพงเมืองคูเมือง

ร่องรอยอารยธรรมโบราณที่ชี้ชัดได้ว่าพิษณุโลกเคยเป็นหัวเมืองที่มีความสำคัญยิ่งในอดีตกาลมาก่อนนั้น คือกำแพงเมืองคูเมืองแห่งนี้นั่นเองที่ผ่านการซ่อมแซมมาหลายยุคหลายสมัยด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เดิมทีกำแพงเมืองเป็นกำแพงดินเช่นเดียวกับสุโขทัย และคาดว่าสร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถเพื่อเตรียมรับศึกพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา หลังจากนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์โปรดฯ ให้ซ่อมแซมกำแพงเมืองอีกครั้ง

เพื่อเตรียมรับศึกพม่า ครั้นมาถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์โปรดฯ ให้ช่างฝรั่งเศสสร้างกำแพงใหม่โดยก่ออิฐให้แข็งแรงยิ่งขึ้น จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดฯ ให้รื้อกำแพงเมืองและป้อมต่างๆ เสีย เพื่อไม่ให้พม่าซึ่งรุกรานไทยยึดเป็นที่มั่นได้ปัจจุบันกำแพงเมืองที่เห็นได้ชัดเจนนั้นอยู่แถวบริเวณวัดโพธิญาณ วัดน้อย และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ส่วนคูเมืองพบเห็นได้ตามแนวที่ขนานกับถนนพระร่วง (หลังสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม). ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand