ความเสียหายของเนื้อเยื่อและอวัยวะล้มเหลว

มีผู้ใหญ่ 1.7 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาที่มีการติดเชื้อเป็นประจำทุกปีทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 270,000 คน แบคทีเรียก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาและเซลล์ที่ซับซ้อนรวมถึงความเสียหายของเนื้อเยื่อและอวัยวะล้มเหลวซึ่งนำไปสู่การส่งออกซิเจนไม่เพียงพอไปยังเซลล์ การรักษาโดยทั่วไปจะมีอาการเป้าหมายเช่นความดันโลหิตต่ำหรือแบคทีเรียที่รับผิดชอบในการติดเชื้อ

แต่ไม่ได้กล่าวถึงพยาธิสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นในอวัยวะที่ได้รับผลกระทบ การทำความเข้าใจพยาธิสภาพพื้นฐานที่เกิดขึ้นในอวัยวะที่ได้รับผลกระทบเป็นความท้าทาย นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าความคืบหน้าอาจจะค่อนข้างขัดขวางโดยวิธีการที่มุ่งเน้นไปที่อวัยวะแต่ละส่วนแคบเกินไปหรือตั้งเป้าหมายที่กว้างเกินไปที่จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมอย่างกว้างขวาง