ความแตกต่างระหว่างโรคและควบคุมเนื้อเยื่อสมอง

พันธุศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังโรคทางระบบประสาทของมนุษย์มีความซับซ้อนมีช่วงกว้างของจีโนมที่เอื้อต่อการโจมตีของโรคและความก้าวหน้า การศึกษาโรคทางระบบประสาทในสัตว์อื่น ๆ ให้โอกาสที่จำกัดสำหรับการค้นพบที่เกี่ยวข้องเนื่องจากสมองของมนุษย์มีความโดดเด่นมาก สัญญาที่ดีสำหรับการศึกษาโรคในมนุษย์โดยตรง แต่จนถึงตอนนี้พวกเขาล้มเหลวในวิธีที่สำคัญอย่างหนึ่ง

เราทุกคนอาจใช้สมองของเราแตกต่างกัน แต่เราแต่ละคนมีเซลล์ประเภทเดียวกันและการเชื่อมต่อพื้นฐาน ความสอดคล้องนั้นมีความสำคัญและมีข้อยกเว้นน้อยมากมันถูกทำซ้ำทุกครั้งที่สมองของมนุษย์ก่อตัวในมดลูกมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างเราในแง่ของชนิดเซลล์และโครงสร้างในสมองของเรา จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับกรณีที่มีสารอินทรีย์ ในขณะที่พวกเขาสร้างเซลล์สมองของมนุษย์แต่ละคนมีเอกลักษณ์ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถใช้งานได้ง่ายเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโรคและควบคุมเนื้อเยื่อสมอง