ธปท.จับมือสิงคโปร์เดินหน้าฟินเทค

กรุงเทพฯ 15 พ.ย. – ธปท.ลงนามธนาคารกลางสิงคโปร์เดินหน้าฟินเทค
นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (15 พ.ย.) นายบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธปท.เข้าร่วมการสัมมนา Singapore Fintech Festival 2017 เรื่อง Regulatory Sandbox โดยกล่าวว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว Regulatory Sandbox เป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยขับ

เคลื่อนนวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเริ่ม Sandbox เมื่อปี 2559

สำหรับเป้าหมายของ ธปท.มีกระบวนการทดสอบ Sandbox ที่สำคัญมี 4 ประการ คือ 1.การส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน 2.การบริหารความเสี่ยง 3.การคุ้มครองผู้บริโภค 4.การส่งเสริมให้มีผู้ให้บริการที่หลากหลาย

“การนำนวัตกรรมใหม่มาใช้มีทางเลือกหลากหลาย ซึ่ง regulatory sandbox เป็น solution ที่ทั่วโลกยอมรับการทดสอบนวัตกรรมทางการเงินให้มั่นใจในความมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีการดูแลผู้บริโภคอย่างเหมาะสมก่อนเปิดให้บริการเป็นการทั่วไป” นายบัญชา กล่าว

นอกจากนี้ ธปท.ยังให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานตัวอย่างสำคัญ คือ การใช้มาตรฐาน QR code เพื่อการชำระเงิน ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานร่วมกันได้ รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ การลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารกลาง ล่าสุด ธปท.ลงนามกับธนาคารกลางสิงคโปร์ในเรื่อง FinTech

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.