“บิ๊กป๊อก”ดีเดย์ส.ค.ยกเลิกสำเนาบัตรปชช.-ทะเบียนบ้าน

“บิ๊กป๊อก”เผยดีเดย์ส.ค.นี้ ยกเลิกใช้สำเนาบัตรปชช.-ทะเบียนบ้าน  ระบุอนาคตอาจดึงเอกชนร่วมด้วย แต่ต้องดูข้อกฎหมาย

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรทะเบียนบ้าน ไปติดต่อราชการ ว่า จะใช้เฉพาะในส่วนราชการ โดยเราจะมีระบบเชื่อมโยงที่สามารถช่วยยืนยันตัวตนได้  ซึ่งขั้นต้นจะดำเนินการในส่วนราชการก่อน ขณะที่ภาคเอกชนเรายังไม่ดำเนินการเนื่องจากยังไม่มีระบบเชื่อมโยงกับกระทรวงมหาดไทย  ส่วนจะนำไปใช้ในอนาคตหรือไม่นั้น ตนไม่สามารถพูดได้ว่าทำได้หรือไม่ได้ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  ทั้งนี้ในอนาคตจะไม่ใช่เพียงแค่สำเนาเอกสาร 2 อย่างนี้เท่านั้น แต่จะรวมถึงใบสำคัญอื่นๆด้วย  อย่างไรก็ตามวันที่ 3 ต.ค.นี้ทุกหน่วยงานจะต้องนำข้อมูลลงระบบ โดยรัฐบาลได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ แล้วว่าในเดือน ส.ค.นี้ ประชาชนไม่จำเป็นต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาแล้ว 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ขอยกตัวอย่างเช่น หากประชาชนจะเดินทางไปติดต่อราชการ ที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อทำวีซ่านอกจากสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านแล้ว อาจจะมีมีการขอเอกสารอื่นๆที่ทางราชการต้องการ เช่น เอกสารการเกณฑ์ทหาร ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้นำรายละเอียดเอกสารใส่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ทำให้เราเชื่อมข้อมูลกันได้ ประชาชนก็ไม่ต้องนำเอกสารไป  เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น เสียบเข้าเครื่องอ่าน ก็จะปรากฏข้อมูลทั้งหมดทันที

dailynews.