สาวไทยอ้วนค่อนประเทศเสี่ยงโรคเบาหวาน

หญิงไทยเกือบครึ่งอ้วน ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานนอกจากนี้ ยังพบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ9ของผู้หญิงทั่วโลก และเป็นอันดับ2ของผู้หญิงในประเทศไทย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก และในปีนี้ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดเบาหวานในประชาชน โดยเฉพาะการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในกลุ่มผู้หญิง ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากต่อโรคเบาหวาน โดยมีคำขวัญรณรงค์วันเบาหวานโลกปี 60 คือ “Woman and Diabetes:Our Right to a Healthy Future” และ ก.สาธารณสุขกำหนดคำขวัญในการรณรงค์คือ “ผู้หญิงและเบาหวาน…ป้องกันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า”

ทั้งนี้ โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ข้อมูลจากสมาพันธ์เบาหวานโลกปี 58 พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกถึง 415 ล้านคน และคาดการณ์ว่าในปี 83 หรืออีก 25 ปีข้างหน้า จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 642 ล้านคนทั่วโลก ส่วนไทย จากปี 52-57 ความชุกโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 8.9 หรือคิดเป็นจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 5 ล้านคน และความชุกของคนไทยที่อ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31 เป็นร้อยละ 37 โดยพบว่าผู้หญิงไทยเกือบครึ่งอ้วน ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานนอกจากนี้ ยังพบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ9ของผู้หญิงทั่วโลก และเป็นอันดับ2ของผู้หญิงในประเทศไทย

ขอบคุณ สสส.