เคล็ดลับ..ก้าวสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’

ปัญหาผู้สูงอายุในชุมชนที่ขาดการดูแลจะหมดไปหากมีการสร้างหรือเตรียมความพร้อมของชุมชนในการดูแล นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยวัยที่ 3 ของเทศบาล ป่าตาล จังหวัด เชียงราย กล่าวว่า เทศบาลได้สร้างวิทยาลัยวันที่ 3 เพื่อผู้สูงอายุ ด้วยการสอน 8 หลักสูตร ทั้งในเรื่องของสุขภาพที่จะมีการออกกำลังกาย ลีลา ฟ้อนรำ โยคะ หลักสูตร เทคโนโลยีที่จะสอนผู้สูงอายุใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการท่องเที่ยวที่ต้องการให้ผู้สูงอายุเป็นมัคคุเทศน์นำเที่ยว และหลักสูตรศาสนาที่จะการสอนนั่งสมาธิ เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น “อยากให้มีโรงเรียน หรือหลักสูตรเพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมากขึ้นทั่วประเทศ เพราะที่จังหวัดเชียงรายมีผู้สูงอายุ 17 % เชื่อว่าการสนับสนุนพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุจะช่วยให้ผู้สูงอายุในจังหวัดมีคุณภาพที่ดีขึ้น” นางพรทิพย์ กล่าว
เครือข่ายพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ช่วยตอบโจทย์ชุมชนมาก และในปีหน้าจะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 5 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 64 ชุมชน เชื่อว่าหลังการให้บริการผู้สูงอายุที่เชียงรายจะไม่มีใครถูกทิ้งอีก
ด้าน นายประกิจ เสาร์แก้ว นายก อบต.ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดูแลคนสูงวัยของตำบลป่าไผ่เน้นที่นโยบายคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะเด็กและคนชราต้องได้รับการดูแลก่อน แล้วผู้สูงอายุให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เราถือว่าผู้สูงอายุเป็นปูชนียบุคคล คือ มีไว้เพื่อเคารพ การเคารพของเราคือเคารพแบบส่งเสริมให้เขาดูแลสุขภาพตนเอง กินอาหารดี ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และออมทรัพย์เพื่อตนเอง ทำตามหลัก 5 อ. ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักสุขภาวะชุมชน สสส. คือ อาหาร อาชีพ ออกกำลังกาย ออมทรัพย์ และอาสาสมัคร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth