โบราณคดีและวัฒนธรรมที่น่าอัศจรรย์

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้วัดเป็นมากกว่าโบราณคดีหรือวัฒนธรรมที่น่าอัศจรรย์ ยังเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน 23% ของผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบันเทียเมียนเจยซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดยังคงอาศัยอยู่ในความยากจน แต่สถานการณ์มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆกับจำนวนนักท่องเที่ยว จากปีพ. ศ. 2560 ถึงปีพ. ศ. 2516 จำนวนผู้เข้าชม Banteay Chhmar เพิ่มขึ้น 112% จาก 744 คน

เป็น 1,575 รายตามข้อมูลของ Global Heritage Fund ถ้าเราไม่ได้เปิดวิหารแห่งนี้จะไม่มีนักท่องเที่ยวที่นี่ นายเหมาซีประธานกลุ่มการท่องเที่ยวของชุมชนเมืองบันทายชาฮาร์บอก CNN “ตอนนี้ชาวบ้านทุกคนสามารถหารายได้จากการเปิดโฮมสเตย์อาหารทำอาหารและขายงานฝีมือ