MAGIC BALLOON

Magic Balloon คือสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่สามารถเปลี่ยนมุมมองสวยๆ ของหัวหินที่คุ้นตา ให้กลายเป็นภาพแปลกตาอย่างน่าประทับใจ โดยใช้บอลลูนบรรจุก็าซฮีเลียม ยึดโยงกับเส้นสลิงแล้วชักรอกให้ลอยขึ้นไปบนความสูงกว่า 100 เมตร เป็นเวลา 15 นาที เนื่องจากสถาพอากาศมีผลต่อการขึ้นลงของบอลลูน ควรติดต่อล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

การเดินทาง จากตัวเมืองหัวหินใช้เส้นทางหัวหิน-วัดห้วยมงคล Magic Balloon ตั้งอยู่ฝั่งขวามือ ตรงข้ามกับวัดเพชราวุธ อยู่ก่อนถึงหมู่บ้านศิลปิน เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30-19.00 น. ค่าบริการ เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 450 บาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand